Gerichte gepersonaliseerde content voor online uitgeverij

Vakmedianet

Vakmedianet is een snel groeiende uitgeverij in zowel nieuwe media als gevestigde vertrouwde kanalen, gericht op professionals in een aantal specifieke branches. Sinds enkele jaren maakt Vakmedianet een transitie door: de communities die de uitgeverij voorheen op papier bediende, moeten ook online worden voortgezet en uitgebreid.

Vastleggen en ontsluiten klikgedrag

Voor Vakmedianet is het relevant om te weten wie die professionals zijn die gebruik maken van hun content. Om die gegevens samen te brengen tot eenduidige klantbeelden zijn verschillende databronnen met klantgegevens samengevoegd in een marketingdatabase en ontsloten binnen de omgeving voor campagnemanagement.

“2bMore denkt niet vanuit IT, maar vanuit business. Zij hebben uitgebreide kennis van het samenbrengen van datastromen op een manier die de business ondersteunt.”

Met behulp van speciale trackers uit het e-mail & campagnemanagement systeem en met digitale “fingerprints” wordt al het klikgedrag vastgelegd. Dat wordt vervolgens toegankelijk gemaakt voor marketingdoeleinden binnen de Ternair-omgeving. Sinds de implementatie beschikt Vakmedianet over een integraal klantbeeld, samengesteld uit: klantprofiel, abonnementen, transacties, nieuwsbrieven en clickgedrag. Daarmee is Vakmedianet in staat om heel gericht specifieke doelgroepen af te bakenen, te selecteren en te benaderen met relevante gepersonaliseerde content.