Kansen en knelpunten in 1-op-1 marketing

Benchmark data-driven marketing 2016

Download het benchmarkrapport

Actueel

Waarom dit benchmarkrapport


Het is steeds lastiger om klanten te binden en prospects tot verkoop te bewegen. Bedrijven moeten met scherp schieten om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor is een integraal klantbeeld nodig en de informatie moet realtime beschikbaar zijn. Alleen dan is het mogelijk om relaties op het juiste moment via het juiste communicatiekanaal de juiste content te leveren.


Waar staat jouw organisatie in de volwassenheid van data-driven marketing?
Deze benchmark geeft antwoord op deze en onderliggende vraagstukken.Resultaten benchmarkonderzoek

Feiten & cijfers89%
van de respondenten geeft aan dat technologie die data integreert een zeer belangrijke rol speelt in de toekomstige concurrentiekracht
96%
van de respondenten is ervan overtuigd dat realtime en geïntegreerd beschikbare relatiegegevens efficiencyvoordelen in de marketingactiviteiten opleveren
47%
van de bedrijven heeft geen of een zeer beperkt klantbeeld
66%
meent dat het gebruik van realtime geïntegreerde relatiedata grote invloed heeft op de klantbeleving en reputatie van de onderneming
81%
van de organisaties verwacht te groeien als data-driven marketing optimaal wordt ingezet


Meer informatie in het benchmarkrapport:

Download het benchmarkrapport

Benchmark data-driven marketing 2016

Kansen en knelpunten bij 1-op-1 marketing


Hoe scoren Nederlandse organisaties in data-driven marketing met grote hoeveelheden relatiedata, verspreid over meerdere bronnen en toegepast over meerdere communicatiekanalen en dito applicaties?


Download het benchmarkrapportReacties op het benchmarkrapport

Wat zeggen anderen over het benchmarkrapport"Iedereen moet zich bewust zijn van het belang en de toepassingsmogelijkheden van een volledig beeld van onze klanten en die verwachten dat ook steeds meer van ons."
"IT + Marketing = E-Commerce. Daar geloven we in. De samenwerking versterkt zich omdat we inzien dat we het met elkaar moeten doen."
"Marketing werkt alleen als ook de product/markt fit goed is en de service beantwoordt aan de verwachting van klanten. Daar zijn alle afdelingen bij betrokken. Marketing automation alleen is niet genoeg: al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding."
"Het belang van de organisatie voor de klant moet altijd bij iedereen op het netvlies staan. We zenden niet, maar laten ons door de doelgroep vinden. Als daar informatie uitkomt die kan bijdragen aan een beter beeld van de klant, moet deze gedeeld worden."
"Alle contacten geven aanleiding om relatiedata te verzamelen en te verrijken. Daar moet iedereen van doordrongen zijn."
Deel het benchmarkrapport

Vertel anderen over het benchmarkrapport


Deel op Google

Contact

2bMore gaat graag persoonlijk met u in gesprek


Ontdek hoe 2bMore jouw organisatie kan helpen bij het verbeteren en versnellen van jouw van data-driven marketingprocessen


Neem contact met ons op